Devloger

Refaktoryzacja - jak uniknąć błędów i poprawić czytelność

Refaktoryzacja kodu to proces ciągłego ulepszania i poprawiania istniejącego kodu, aby był on bardziej czytelny, zrozumiały i łatwy w utrzymaniu. Refaktoryzacja jest często wykonywana w celu usunięcia błędów, zwiększenia wydajności i poprawienia czytelności kodu. Może być również wykonywana w celu dostosowania kodu do zmieniających się wymagań biznesowych lub zmian w architekturze.

Jest ważnym elementem zarządzania projektem oprogramowania i może pomóc uniknąć wielu problemów i komplikacji w przyszłości. Proces refaktoryzacji powinien być przeprowadzany regularnie i powinien obejmować cały zespół, aby upewnić się, że wszyscy członkowie zespołu zrozumieli zmiany wprowadzone do kodu.

Istnieje wiele różnych technik i narzędzi, które mogą być wykorzystywane w procesie refaktoryzacji kodu. Może to obejmować takie działania jak przenoszenie fragmentów kodu do osobnych funkcji lub klas, usuwanie duplikatów kodu, zmiana nazw zmiennych lub funkcji na bardziej czytelne, zmiana struktury danych, itd…

Refaktoryzacja kodu prostymi słowami 

Refaktoryzacja kodu to proces modyfikacji istniejącego kodu, którego celem jest zwiększenie jego jakości, wydajności, czytelności i zrozumiałości. Refaktoryzacja polega na wprowadzaniu zmian w kodzie, takich jak usuwanie niepotrzebnych fragmentów, upraszczanie struktur danych, dzielenie dużych funkcji na mniejsze itp. Refaktoryzacja kodu jest ważna, ponieważ pozwala zwiększyć jego jakość, wydajność i bezpieczeństwo, a także ułatwia jego utrzymanie i rozwój. 

A jeszcze prościej?

Refaktoryzacja kodu to sposób na poprawienie istniejącego kodu, aby działał lepiej. Może to oznaczać usuwanie rzeczy, których kod już nie potrzebuje lub dodawanie nowych elementów, które ułatwią jego działanie. Refaktoryzacja jest ważna, ponieważ pozwala zrobić kod lepszym i sprawić, że będzie działać szybciej i sprawniej. 

Dlaczego refaktoryzacja jest ważna 

Refaktoryzacja kodu jest ważna, ponieważ pozwala zachować czystość i czytelność kodu, co ułatwia jego utrzymanie i rozwój. Refaktoryzacja pomaga również usunąć błędy i zwiększyć wydajność kodu, co przekłada się na lepszą jakość oprogramowania i większą satysfakcję użytkowników.
Refaktoryzacja jest szczególnie ważna w przypadku projektów o dużej skali lub długim okresie trwania, ponieważ pomaga zapobiegać bałaganowi i zagubieniu się w kodzie. Dzięki refaktoryzacji kod jest bardziej czytelny i łatwiejszy w utrzymaniu, co ułatwia pracę całemu zespołowi i zwiększa produktywność.
Refaktoryzacja jest również ważna, ponieważ pozwala dostosować kod do zmieniających się wymagań biznesowych lub zmian w architekturze.

Zalety refaktoryzacji

 • Zwiększenie czytelności i zrozumiałości kodu, co ułatwia jego utrzymanie i rozwój.
 • Usunięcie błędów i zwiększenie wydajności kodu, co przekłada się na lepszą jakość oprogramowania i większą satysfakcję użytkowników.
 • Poprawienie estetyki i spójności kodu, co zwiększa jego czytelność i ułatwia pracę całemu zespołowi.
 • Zwiększenie produktywności i efektywności zespołu, ponieważ refaktoryzacja ułatwia pracę z kodem i zapobiega powstawaniu błędów.
 • Dostosowanie kodu do zmieniających się wymagań biznesowych lub zmian w architekturze.
 • Poprawa jakości kodu i zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów w przyszłości.
 • Ułatwienie wprowadzania zmian i rozwoju kodu w przyszłości.
 • Zwiększenie zadowolenia zespołu z pracy z kodem i zmniejszenie stresu związanego z jego utrzymaniem.
 • Zwiększenie zaufania do kodu i zmniejszenie ryzyka jego degradacji.
 • Poprawa reputacji zespołu i firmy jako producenta wysokiej jakości oprogramowania.
 • Zwiększenie elastyczności kodu i ułatwienie wprowadzania nowych funkcjonalności.
 • Zmniejszenie ryzyka, że kod stanie się przestarzały i trudny do zmiany.

Ogólnie rzecz biorąc, refaktoryzacja kodu ma wiele korzyści i jest ważnym elementem zarządzania projektem oprogramowania. Może pomóc uniknąć wielu problemów i komplikacji w przyszłości i zapewnić wysokiej jakości oprogramowanie zadowalające dla klientów. 

Wady refaktoryzacji kodu

 • Refaktoryzacja kodu ma kilka potencjalnych wad, w tym:
 • Może być czasochłonna i kosztowna, szczególnie w przypadku dużych projektów lub projektów z bardzo złożonym kodem.
 • Może powodować problemy z kompatybilnością z istniejącymi interfejsami lub bibliotekami, jeśli zmiany wprowadzone podczas refaktoryzacji są zbyt radykalne.
 • Może wymagać dodatkowego testowania i sprawdzania zmian, aby upewnić się, że kod działa poprawnie po refaktoryzacji.
 • Może być trudna do przeprowadzenia w zespole, jeśli nie ma odpowiedniego planowania lub wsparcia ze strony liderów.
 • Może wymagać zmian w dokumentacji i procedurach, jeśli zmiany wprowadzone podczas refaktoryzacji mają wpływ na sposób, w jaki kod jest wykorzystywany i zarządzany.
 • Może prowadzić do problemów z dostępnością kodu lub utrudnieniami w jego użytkowaniu przez innych członków zespołu.
 • Może prowadzić do konfliktów lub nieporozumień w zespole, jeśli zmiany wprowadzone podczas refaktoryzacji nie zostaną odpowiednio zaplanowane lub zakomunikowane.
 • Może prowadzić do opóźnień w dostarczaniu oprogramowania lub innych produktów, jeśli proces refaktoryzacji nie zostanie odpowiednio zarządzany.
 • Może prowadzić do utraty ważnych danych lub informacji, jeśli refaktoryzacja nie zostanie przeprowadzona w odpowiedni sposób.

Refaktoryzacja kodu może mieć kilka potencjalnych wad, takich jak: kosztowność i czasochłonność procesu, problemy z kompatybilnością z istniejącymi interfejsami i bibliotekami, konieczność dodatkowego testowania i sprawdzania zmian, trudności w przeprowadzeniu refaktoryzacji w zespole, konieczność zmian w dokumentacji i procedurach, trudności w komunikacji i współpracy, utrudnienia w dostępie do kodu i jego użytkowaniu, opóźnienia w dostarczaniu oprogramowania, utrata ważnych danych i informacji. Mimo tych wad, refaktoryzacja kodu ma wiele korzyści i jest ważnym elementem zarządzania projektem oprogramowania. 

Kiedy warto przeprowadzać refaktoryzację kodu

 • Refaktoryzacja kodu powinna być przeprowadzana regularnie w trakcie całego cyklu rozwoju projektu, aby zapewnić jego jakość, wydajność, czytelność i zrozumiałość. Może to oznaczać wprowadzanie zmian w kodzie podczas jego tworzenia, testowania, wdrożenia lub utrzymania.
 • Niektóre konkretne momenty, w których warto przeprowadzić refaktoryzację kodu, to:
 • Po zakończeniu implementacji nowych funkcjonalności lub poprawy błędów w kodzie, aby upewnić się, że kod jest wciąż czytelny, zrozumiały i elastyczny.
 • Podczas przygotowywania kodu do wdrożenia lub publikacji, aby zapewnić jego stabilność, bezpieczeństwo i wydajność.
 • Przy zmianie wymagań lub celów projektu, aby dostosować kod do nowych warunków i wymagań.
 • Po wprowadzeniu dużych zmian w kodzie lub jego strukturze, aby upewnić się, że kod jest spójny i zgodny z nową implementacją.

Ogólnie rzecz biorąc, refaktoryzacja kodu powinna być przeprowadzana regularnie w trakcie całego cyklu rozwoju projektu, aby zapewnić jego jakość i elastyczność oraz ułatwić jego utrzymanie i rozwój.

A kiedy nie warto jej przeprowadzać?

Ogólnie rzecz biorąc, refaktoryzacja kodu powinna być przeprowadzana regularnie w trakcie całego cyklu rozwoju projektu, aby zapewnić jego jakość i elastyczność oraz ułatwić jego utrzymanie i rozwój.
Jednak są pewne sytuacje, w których nie warto przeprowadzać refaktoryzacji kodu, np.:

 • W przypadku projektów o krótkim okresie wdrożenia lub wymagających szybkiego działania, gdzie czas i wysiłek poświęcony na refaktoryzację mogą przekroczyć jej potencjalne korzyści.
 • Jeśli kod jest już zbyt złożony lub skomplikowany, a refaktoryzacja wymagałaby dużych zmian lub ingerencji w jego strukturę, co mogłoby prowadzić do większych błędów lub problemów.
 • Jeśli kod jest już stabilny, a refaktoryzacja nie przyniosłaby znaczących korzyści, np. w zakresie wydajności, czytelności czy złożoności.
 • Jeśli kod jest już w trakcie wdrożenia lub w użytkowaniu, a refaktoryzacja mogłaby spowodować zakłócenia lub awarie w działaniu systemu.
 • Jak widzisz, decyzja o przeprowadzeniu refaktoryzacji kodu powinna być podejmowana indywidualnie dla każdego projektu, biorąc pod uwagę jego cele, wymagania, ryzyka i korzyści. Ważne jest, aby dokładnie ocenić potencjalne korzyści i wady refaktoryzacji oraz uwzględnić je w planie.

Refaktoryzacja a brak testów automatycznych

Refaktoryzacja kodu jest ważnym elementem utrzymania jego jakości, wydajności i elastyczności. Jednak nie warto jej przeprowadzać, jeśli kod nie posiada testów automatycznych.
Testowanie automatyczne polega na wykorzystaniu specjalnych narzędzi i skryptów do automatycznego sprawdzania poprawności i działania kodu. Jest to ważne, ponieważ pozwala zapewnić jego jakość i stabilność oraz ułatwić rozwój i utrzymanie.
Jeśli kod nie posiada testów automatycznych, refaktoryzacja może być ryzykowna, ponieważ nie będzie można w pełni sprawdzić i zweryfikować skutków zmian wprowadzonych w kodzie. Może to prowadzić do błędów lub problemów w działaniu systemu, co z kolei wiąże się z dodatkowymi kosztami i opóźnieniami w realizacji projektu.
Dlatego też, jeśli kod nie posiada testów automatycznych, nie warto przeprowadzać refaktoryzacji. W takim przypadku lepiej najpierw zadbać o wdrożenie testów automatycznych, a dopiero potem rozważyć refaktoryzację kodu. Dzięki temu będzie można sprawdzić i zweryfikować skutki zmian wprowadzonych w kodzie oraz uniknąć ryzyka błędów.

Testy i testowanie w refaktoryzacji kodu 

Testy i testowanie są ważnymi elementami procesu refaktoryzacji kodu. Podczas refaktoryzacji należy przeprowadzić testy jednostkowe i integracyjne, aby upewnić się, że zmiany wprowadzone w kodzie nie powodują błędów lub problemów z jego działaniem. Można również wykonać testy automatyczne, aby zapewnić spójność i zgodność kodu z oczekiwaniami i wymaganiami biznesowymi.
Testowanie jest ważne w refaktoryzacji, ponieważ pozwala zapewnić jakość i poprawność kodu po przeprowadzeniu zmian. Dzięki temu można uniknąć problemów i błędów, które mogą wpływać na jakość oprogramowania i zadowolenie użytkowników. Testowanie również pomaga zapewnić, że zmiany wprowadzone podczas refaktoryzacji są zgodne z oczekiwaniami i wymaganiami biznesowymi, co zwiększa szanse na sukces projektu.
Podsumowując, testy i testowanie są ważnymi elementami procesu refaktoryzacji kodu i powinny być przeprowadzone w odpowiedni sposób, aby zapewnić jakość i poprawność kodu po wprowadzeniu zmian.

Przykładowe techniki refaktoryzacji kodu

Oto kilka przykładowych technik refaktoryzacji kodu:

 • Uproszczenie kodu: usuwanie niepotrzebnych fragmentów kodu, zapisywanie kodu w sposób bardziej zwięzły i przejrzysty, usuwanie duplikatów i wielokrotnie wykorzystywanych fragmentów kodu.
 • Zmiana nazw zmiennych, funkcji i innych elementów kodu na bardziej zrozumiałe i czytelne, co zwiększa jego czytelność i zrozumiałość.
 • Dzielenie dużych funkcji na mniejsze, bardziej modularne fragmenty, co ułatwia utrzymanie i rozwój kodu oraz zwiększa jego czytelność i zrozumiałość.
 • Uproszczenie złożonych struktur danych i algorytmów, takich jak tablica wielowymiarowa lub sortowanie, aby zmniejszyć złożoność kodu i ułatwić jego utrzymanie i rozwój.
 • Zmiana sposobu dostępu do danych, np. za pomocą indeksów lub kluczy, aby zwiększyć wydajność kodu i zmniejszyć czas jego działania.
 • Implementacja wzorca projektowego, takiego jak singleton lub fabryka, aby zwiększyć modularność i elastyczność kodu oraz ułatwić jego utrzymanie i rozwój.
 • Uproszczenie warunków i instrukcji logicznych, np. poprzez rozbicie na mniejsze fragmenty lub wykorzystanie operatorów logicznych, aby zwiększyć czytelność i zrozumiałość kodu.
 • Implementacja mechanizmów obsługi błędów i wyjątków, aby zapewnić stabilność i niezawodność kodu oraz ułatwić jego debugowanie i poprawę.
 • Dodanie dokumentacji do kodu, np. komentarzy lub notatek, aby ułatwić jego zrozumienie i umożliwić innym osobom szybkie zapoznanie się z jego działaniem.
 • Dostosowanie kodu do standardów branżowych i wymagań projektu, np. za pomocą narzędzi do formatowania kodu lub sprawdzania poprawności składni, aby zwiększyć jego jakość i zgodność z oczekiwaniami.
 • Uproszczenie kodu poprzez wykorzystanie bibliotek lub frameworków, które udostępniają gotowe rozwiązania lub funkcje, aby zwiększyć jego efektywność i ułatwić jego rozwój.
 • Implementacja mechanizmów rejestrowania zdarzeń, takich jak logi lub dzienniki, aby zapewnić lepszą kontrolę nad działaniem kodu i umożliwić szybkie zlokalizowanie i rozwiązanie problemów.

Te przykładowe techniki refaktoryzacji kodu mogą pomóc zwiększyć jego jakość, czytelność i zrozumiałość oraz ułatwić jego utrzymanie i rozwój. Warto je wziąć pod uwagę podczas procesu refaktoryzacji kodu.

Jak się przygotować do refaktoryzacji kodu

Oto kilka kroków, które warto wziąć pod uwagę podczas przygotowania do refaktoryzacji kodu:

 1. Zrozumienie celów i wymagań projektu oraz analiza aktualnego stanu kodu, aby określić obszary, które wymagają refaktoryzacji i określić oczekiwane korzyści.
 2. Przygotowanie planu refaktoryzacji, który będzie zawierał harmonogram, cele, zadania i odpowiedzialności związane z refaktoryzacją kodu.
 3. Opracowanie strategii testowania, aby zapewnić jakość i poprawność kodu po przeprowadzeniu refaktoryzacji oraz umożliwić szybkie wykrywanie i usuwanie błędów.
 4. Przygotowanie kopii zapasowej kodu, aby mieć możliwość przywrócenia poprzednich wersji w razie potrzeby.
 5. Zapewnienie odpowiedniej komunikacji i współpracy w zespole, aby uniknąć konfliktów i nieporozumień podczas refaktoryzacji kodu.

Te kroki pomogą przygotować się do refaktoryzacji kodu i zapewnić jej pomyślne zakończenie. Ważne jest, aby zaplanować i przygotować się odpowiednio, aby uniknąć problemów i zapewnić sukces projektu.

Jak pomyślnie przeprowadzić refaktoryzację w kilku prostych krokach

Oto kilka kroków, które mogą pomóc pomyślnie przeprowadzić refaktoryzację kodu:

 1. Przygotowanie i wdrożenie planu refaktoryzacji, który będzie zawierał harmonogram, cele, zadania i odpowiedzialności związane z refaktoryzacją kodu.
 2. Zidentyfikowanie obszarów kodu, które wymagają refaktoryzacji, np. poprzez analizę wydajności, czytelności, jakości lub złożoności kodu.
 3. Dokonanie zmian w kodzie zgodnie z zaplanowanymi technikami refaktoryzacji, np. poprzez usuwanie niepotrzebnych fragmentów, dzielenie dużych funkcji na mniejsze, upraszczanie struktur danych itp.
 4. Przeprowadzenie testów jednostkowych i integracyjnych, aby sprawdzić poprawność i jakość zmian wprowadzonych w kodzie podczas refaktoryzacji.

Kończąc

Dziękuję za przeczytanie tego artykułu i mam nadzieję, że znalazłeś w nim cenne informacje i wskazówki dotyczące refaktoryzacji kodu.
Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zrozumieć, dlaczego refaktoryzacja kodu jest ważna i jak możesz ją przeprowadzić pomyślnie. 
Pamiętaj, że refaktoryzacja to nie tylko poprawa kodu, ale także inwestycja w jego jakość i przyszłość. Warto więc poświęcić na nią odpowiedni czas i wysiłek. 
Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie, zapraszam do komentowania lub kontaktu ze mną Emotikon uśmiechniętej buźki.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zarejestruj się aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach. Nie ujawnię nikomu Twojego adresu!