Devloger

Nie Skracaj Kodu

Skróty | Skrótowce

Skróty

Jest to bardzo prosta reguła, według której nie powinniśmy stosować żadnych (niemalże) skrótowców w naszym kodzie. Chodzi tutaj o skracanie wielu rzeczy, ale prawie za każdym razem skróty niosą za sobą szereg wad.