Devloger

Nie Skracaj Kodu

Skróty | Skrótowce

Skróty

Jest to bardzo prosta reguła, według której nie powinniśmy stosować żadnych (niemalże) skrótowców w naszym kodzie. Chodzi tutaj o skracanie wielu rzeczy, ale prawie za każdym razem skróty niosą za sobą szereg wad.

Podpisane Adresy w Laravelu

Podpisane Routy / URLe w Laravelu

Podpisane adresy w Laravelu

Od wydania Laravela w wersji 5.6.12 mamy dostęp do nowej funkcjonalności - podpisane routy/urle/adresy Emotikon uśmiechniętej buźki!

Jest to świetna funkcjonalność którą z całą pewnością warto znać. Daje ona bardzo dużo ciekawych możliwości Emotikon uśmiechniętej buźki.